Các trường phổ thông Anh

Học phổ thông tại Anh

Du học B&T là đại diện tuyển sinh của nhiều trường phổ thông nội trú, phổ thông công lập và Cao đẳng công lập của Anh quốc. Dưới đây là một số trường tiêu biểu: 1. Các trường nội trú Tỷ lệ 25% là học sinh quốc tế - Số còn lại là học sinh bản xứ ngườ i Anh. Thường là các trường phi lợi nhuận. Học sinh quốc tế có độ tuổi dưới 18 tuổi. Chất lượng đào...

0963.257.799
Để lại tin nhắn cho chúng tôi