1. Thạc sĩ quản trị khách sạn và du lịch toàn cầu :

Thạc sĩ quản trị khách sạn và du lịch toàn cầu cung cấp nền tảng  hệ thống quản trị cho những nhà quản lý tương muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực khách sạn và du lịch

 

 

Được đánh giá và công nhận bởi trường đại học về khách sạn và du lịch hàng đầu Anh Quốc – Đại học Dearby, Sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể quản trị và duy trì một doanh nghiệp bền vững và mang lại lợi nhuận cao trong môi trường thách thức toàn cầu.

 

 Kì 1: ( 11 tuần)

 

+ Phương pháp Nghiên cứu Kinh doanh

+ Các hoạt động của ngành Khách sạn & Xu hướng

+ Quyết định Tài chính doanh nghiệp và Quản lý

+ Quản lý đổi mới: Chuyển đổi ý tưởng thành công trong doanh nghiệp

+ Doanh nhân Doanh nghiệp về Khách sạn và Du lịch

+ Ngôn ngữ 1: Pháp / Đức

Kỳ thực tập :  4-6 tháng hưởng lương tại Thụy sĩ hoăc quốc gia khác.

 

 Kì 2: ( 11 tuần)

 

+ Chiến lược & Quản lý Tiếp thị Nâng cao

+ Khủng hoảng và Quản lý rủi ro: Quản lý trong thời gian không chắc chắn

+ Kinh doanh quốc tế và đàm phán

+ Thành công hàng đầu thông qua nguồn nhân lực

+ Tính bền vững trong kinh doanh về Khách sạn và Du lịch

+ Ngôn ngữ 2: Tiếng Pháp / Đức

Kỳ thực tập :  4-6 tháng hưởng lương tại Thụy sĩ hoạc Quốc gia khác.

 

 

  1. Thạc sĩ quản trị khách sạn và chăm sóc sức khỏe  được công nhận bởi đại học Derby Anh quốc. Cung cấp một chương trình học hiện đại để chuẩn bị cho các nhà quản lý khách sạn tương lai về khái niệm về phúc lợi.

 

 

Từ việc ra quyết định kinh doanh đến việc áp dụng phúc lợi trong bối cảnh tổ chức và khách sạn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể sẵn sàng làm các công việc tập trung vào mảng phúc lợi. Chương trình đào tạo quản trị đầy thách thức này cùng với các chương trình khác được công nhận bởi đại học Derby Anh Quốc sẽ đáp ứng nhu cầu học thuật  mọi mọi ứng viên về các mảng học thuật chuyên môn của các ứng viên đang tìm kiếm sự nghiệp quản lý trang ngành khách sạn. Bằng thạc sỹ về quản lý khách, sức khỏe và y tế  nhằm hỗ trợ các ứng cử viên đạt được tiềm năng lãnh đạo và kinh doanh thông qua các kế hoạch kinh doanh, mạng lưới và huấn luyện cho từng cá nhân.

 

 Kì 1:

 

+Phương pháp Nghiên cứu Kinh doanh

+ Các hoạt động của ngành Khách sạn & Xu hướng

+ Quyết định Tài chính doanh nghiệp và Quản lý

+ An toàn Công ty và Quản lý kinh nghiệm tích cực  của nhân viên

+ Dinh dưỡng, Sức khoẻ & Phong cách sống

+ Ngôn ngữ 1: Pháp / Đức

 

Kì 2 :

 

+ Phát triển và Quản lý Khu nghỉ dưỡng Sức khoẻ và Thiết bị Y tế

+ Phát triển thương hiệu và Tiếp thị Dịch vụ Y tế và Chăm sóc sức khoẻ Quốc tế

+ An toàn: Quản lý Kinh nghiệm Khách

+ Wellness Du lịch / Wellness Du lịch Ẩm thực

+ Quản lý Kinh nghiệm Thực phẩm và Đồ uống Y tế

+ Ngôn ngữ 2: Tiếng Pháp / Đức

 

Kì thực tập :  4-6 tháng hưởng lương tại Thụy sĩ hoặc Quốc gia khác.

 

 Yêu cầu nhập học 

 

Có bằng cử nhân chuyên ngành bất kì và IELTS 6.0 , tối thiểu 21 tuổi.

Sinh viên học hết 9 tháng lý thuyết và 4-6 tháng thực tập hưởng lương được cấp bằng sau đại học (PGD) 

Tất cà các sinhh viên học thạc sĩ tại Le Brig.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với du học B&T

  (0963257799; Email: duhocbnt@gmail.com)