LỘ TRÌNH HỌC HOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG ĐỨC (GERMAN TRACK)

Yêu cầu:

 • Tham gia bài thi đầu vào bao gồm:

+ Bài thi tiếng Đức

+ Bài thi Toán (bằng tiếng Đức)

 • Trình độ tiếng Đức tương đương B1

Lộ trình học như sau:

 

Năm dự bị: Học hoàn toàn bằng tiếng Đức

 

Tham gia kỳ thi vào Đại học ở bang North RheinWestphalia (NRW) Đức và

các trường đại học khác ở Đức

(Không đảm bảo đầu vào)

 

3 năm Đại học học hoàn toàn bằng tiếng Đức

 

 

Khối ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin

Khối ngành kinh tế, tài chính

Khối ngành Y dược

Khối ngành xã hội

 • Toán
 • Vật Lý
 • Hóa học
 • Tiếng Đức
 • Toán
 • Kinh Tế
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Anh
 • Sinh học
 • Vật Lý
 • Hóa học
 • Tiếng Đức
 • Văn học
 • Lịch sử
 • Khoa học xã hội
 • Tiếng Đức

 

 

*Đội ngũ giáo viên của chương trình Freshman sẽ phụ đạo cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào