Học bổng Singapore

HỌC BỔNG HƠN 130 TRIỆU - ĐẠI HỌC DIMENSION, SINGAPORE

HỌC BỔNG HƠN 130 TRIỆU - ĐẠI HỌC DIMENSION, SINGAPORE Dimensions có 4 trường trực thuộc: School of Languages (Trường dạy về Ngôn Ngữ) , School of Hospitality (Trường dạy Quản Lý Khách Sạn) , School of Preparatory (Trường dạy Các khóa học dự bị), Shool of Higher Learning (Trường Sau Đại Học) , cung cấp đa dạng khóa học để đáp ứng được những nhu cầu và nguyện vọng của các em Sinh Viên Quốc Tế. Những Giải Thưởng và...

0963.257.799
Để lại tin nhắn cho chúng tôi