Chi phí du học trường Đại học César Ritz

* Học phí kỳ tháng 10/2017

Kỳ học

3 tháng/kỳ

Học phí và ăn ở (CHF)

Các phí khác

Đặt cọc được hoàn lại

Tổng  (CHF)

Tổng cả năm

 (CHF)

Địa điểm học

Bằng cấp

Năm 1
Kỳ 1
Kỳ 2


 

 

16.800

16.800

 

2.250

1.850

 

1.500


20.550

18.650

 

 

39.200

Le Bouveret hoặc Lucern

 

 

Chứng chỉ

Thực tập hưởng lương 6 tháng, lương tối thiểu 2.172 CHF/tháng

Năm 2
Kỳ 3

Kỳ 4
Kỳ 5

 

 

16.800

16.800

16.800

 

1.850

1.850

1.850

 


18.650

18.650

18.650

 

 

55.950

Le Bouveret hoặc Lucern

 

Thực tập hưởng lương 6 tháng, lương tối thiểu 2.172 CHF/tháng

Năm 3
Kỳ 6
Kỳ 7

Kỳ 8


17.500

17.500

17.500

 

1.850

1.850

1.850

 

 

19.350

19.350

19.350

 

 

58.050

 

Cao đẳng nâng cao

Cử nhân

 

 Tổng

 

 

 

153.200

 

 

 

Tư vấn du học B&T giúp sinh viên nhập học tại Đại học CÉSAR RITZ hoàn toàn miễn phí dịch vụ. Du học Thụy Sĩ thủ tục hồ sơ đơn giản, không yêu cầu chứng minh tài chính. Sinh viên được cấp visa Schengen tự do đi lại trong các nước Châu Âu. Sinh viên nhập học được cấp IPAD như một công cụ học tập trong thời gian học tại trường.

Nhiều ưu đãi đặc biệt (giảm 5-25% học phí) cho sinh viên nộp hồ sơ và đóng phí sớm, và cho những sinh viên có gia đình kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn (theo xét duyệt của trường).      

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với du học B&T

  (0963257799; Email: duhocbnt@gmail.com)